TÜM ÜRÜNLERDE KARGO BEDAVA!

Tüm Ürünlerde KARGO BEDAVA

Siristat, Toroslar'ın Yamacında Bir Belde

Siristat, Toroslar'ın Yamacında Bir Belde

Siristat ismi Konya’nın Bozkır İlçesi’nin tarihi isimlerinden bir tanesinidir. Siristat ismi birçok isme nazaran hala yöre halkı tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Siristat, ser-üstad, sırıstat gibi değişik kullanım bulunmaktadır. Fakat bunlar içinde Siristat ismi öne çıkarak günümüze kadar bilinirliğini korumuştur.

siristat bozkır çarşamba çayı

siristat konya bozkır arası kaç kilometre

 

Balımızın İsmi Neden Siristat?

Siristat Bal’ın üretim alanlarından bir tanesi yani Siristat Yayla Balı’nın üretim alanı Bozkır, eski adıyla Siristat ilçesi içinde yer almaktadır. Bizler de sofralarınıza ulaşan saf, katkısız, kalıntısız arı ürünlerinin yerel üretim bilinciyle ait olduğu topraklardan bir isim taşımasını istedik ve ürünlerimize Siristat adını koyduk.

Arıcılık çalışmalarımıza yürüttüğümüz bu alan gerek eşsiz ve el değmemiş doğasıyla gerekse tarımsal aktivitelere, insan yerleşime, kapalı kalmış korunmuş doğal alanlarıyla katkısız, kalıntısız, saf arı ürünleri üretmek için gerçekten mükemmel bir noktadır. İşte balımızın üretildiği bu topraklara ahdi vefa anlayışıyla adının tanınması ve yaşıması amacıyla ürünlerimizi ürünlemizin üretildiği bölgenin tarini ismi Siristat adıyla satışa sunulmaktadır.

saf hakikiki dağ yaylası balı
Konya’nın 116 km güneyinde, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktalarında yer alan Bozkır, doğuda Karaman ili, Güneysınır, güneyde Hadim, güneybatıda Gündoğmuş, kuzeyde Akören, Çumra, kuzeybatıda ise Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleriyle çevrilidir (Bahar, 2011: 170). Bozkır ve çevresi Antik kaynaklarda İsaura olarak bilinen ve Lykaonia bölgesine dâhil olan bir yerdir (Strabon, 2000: 65). Bölgede Helenistik ve Roma dönemlerinde yoğun bir madencilik faaliyeti gerçekleşmiştir (Bahar, 2007: 5). Bozkır ilçesi, sırasıyla İsaura Vetus, Leontopolis ve Sırıstad isimleriyle anılmıştır (Şafakçı, 2013: 341). Bozkır a ait diğer isimler unutulmaya yüz tutmuşsa da Siristat adı halk arasında hala bilinmekte ve kullanılmaktadır. Siristat, siristad, serüstat gibi değişik kullanımları bulunmaktadır.siristat bozkır dipsiz göl

Bozkır ismi, Selçuklular ve Karamanoğulları dönemlerinde Silifke kazasında bulunan Bozkırlu Cemaati’nden gelmektedir (Tuş, 2000: 96). Bozkır kasabanın değil yörenin, yani Çarşamba Çayı ile Seydişehir arasındaki toprakların adıdır. Kasabanın adı Sırıstad’dı (Sümer, 1995: 9). Sırıstad isminin Bozkır’a dönmesi XVII. yüzyıldan sonra olmuştur (Tuş, 2000: 60). XVI. yüzyılda Sırıstad köyünde, Karamanoğulları döneminden yaptırılan iki zaviye ve bir mescit bulunmaktaydı (Şafakçı, 2016: 262). Bozkır, 1522 yılından itibaren Karaman Eyâleti’ne bağlı Beyşehir sancağı, Seydişehir kazasına bağlı nahiyedir (Erdoğdu, 1998: 30-38). 1701 tarihli Seydişehir kazası Hurufat Defteri’nde ise Seydişehir’e bağlı bir nahiye olduğu görülmektedir (Erdoğdu, 1998: 24). XIX. yüzyıl başlarında Beyşehir Sancağı kazalarından olan Bozkır kazasında, Maden–i Hümayûn Emaneti’ne bağlı bulunan Bozkır Maden Emaneti bulunmakta ve bu madenin idaresi bir emin tarafından yürütülmekteydi (Muşmal, 2005: 37). Bozkır’da belediye teşkilatı 1865’li yıllarda kurulmuştur (Yılmaz, 2011: 174).

Bozkır aslında kasabanın (Bozkır İlçesi) değil, yörenin, yani çay (Çarşamba Çayı) ile Seydişehir arasındaki toprakların adıdır. Kasabanın adı “Siristad” idi. Siristad Türklerden önce yörede yaşayan kavimlerden birine ait bir isim olduğundan, kısaca Türkçe asıllı olmadığı için, atılarak kasabaya da Bozkır adı verilmiştir. Anlaşılacağı üzere yöre kasabanın adını değil, kasaba yörenin adını almıştır. Bozkır adına gelince bu, arazinin coğrafi yapısı ile ilgili değildir. Yörenin adı olan Bozkır, bu yöreyi feth veya idare etmiş bir Bey'den gelmektedir.

Bozkır aslında kasabanın (Bozkır İlçesi) değil, yörenin, yani çay (Çarşamba Çayı) ile Seydişehir arasındaki toprakların adıdır. Kasabanın adı "Serüstad" idi. Serüstad isminin öyküsü madencilik üzerinden gelir. Kelimenin gerçek söylenişi bilinmemekle beraber ilçe çevresindeki kurşun madenlerini işletmekte olan ustalara baş usta anlamına gelen "SER-ÜSTAD" dendiği için bu kelimeden geldiği sanılmaktadır. Diger bir rivayete göre ise, tarihte bugünkü Ulupınar köyünde meşhur bir demir ustası varmış. Ve bu usta işin sırrını belli etmemek için kimseyi atölyesine sokmazmış. Bu yüzden ona sırlı ustat derlermiş. Gel zaman git zaman bu ustaya diğer yörelerden demir işi yaptırmak için gelen gidenler diyaloglarında "nereye gidiyorsun" sorusuna sırlı ustadın yanına, sırustadın yanına, serustada... derken diyarının adı Serustat Siristat adıyla anıla gelmiştir. Selçuklu hükümranlığı zamanında harpte yaman bir asker olan Bozkır Beye başarı ödülü olarak verilen topraklara Bozkır Bey kendi adını verir. Anlaşılacağı üzere Bozkır kasabanın adını değil, kasaba Bozkır beyin adını almıştır. 1958 yılında ilçe olmuştur.

 

Benzer Yazılar

Arıcınıza Ulaşın

+90 505 927 000 1

Adresimiz

Fevzi Çakmak Mah. 10501 Sk.
No 4 Karatay / KONYA

Hızlı Menü

Kovandan Sofranıza

Kullanıcı Menüsü

Gerçek Hakiki Ham Çiçek Balı, Kara kovan Petek Bal, Arı Sütü, Arı Poleni Üretici ARICI

Ham, süzme çiçek balı, karakovan petek balı, taze, yaş arı sütü, arı poleni, balmumu ürünlerimizi en saf, katkısız, kalıntısız, şekilde arılığımızdan sofralarınıza sunuyoruz.
Tek bir amaç için çalışıyoruz ve üretiyoruz. Arının mucizesi ile tüm sofralar buluşsun
yiyene ŞİFA olsun.

BİZİ TAKİP EDİN

Merhaba, sorularınız ve siparişleriniz için Whatsapp hattımızla hizmetinizdeyiz. Dilerseniz bize e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz siparis@siristat.com.tr

WhatsApp Soru ve Sipariş Hattı
Close and go back to page